Rijksoverheid

In de frontlinie van cyberveiligheid

In de frontlinie van cyberveiligheid

Made with love by

Jonas van Ineveld
  • Deliverable

    Portaal en Bibliotheek

  • Opdrachtgever

    Rijksoverheid

  • Technologie

    NEXT.js

Het NCSC

Momenteel werkt Jonas via codecapi aan een cruciaal project voor het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC). Het NCSC speelt een vitale rol in het bewaken van de digitale weerbaarheid van Nederland.

Het NCSC heeft een ondersteunende rol in de digitale weerbaarheid van de vitale organisaties in Nederland. "Vanaf komend jaar gaat de NIS2 in, dat is een nieuwe Europese wetgeving. De NIS2-richtlijn richt zich op digitale (cyber) risico's voor de vitale bedrijven in Nederland", legt Jonas uit.

Een Nieuwe Uitdaging voor NCSC

De invoering van de NIS2-richtlijn, een nieuwe Europese wetgeving gericht op het aanscherpen van de digitale weerbaarheid tegen cyberdreigingen, markeert een keerpunt. Deze richtlijn breidt de lijst van vitale partijen aanzienlijk uit, waardoor de communicatie en beveiligingseisen flink toenemen.

De wens van de NCSC is dat er een ander systeem wordt gerealiseerd om te kunnen communiceren met al deze nieuwe vitale partijen. Er zullen twee innovatieve portalen worden ontwikkeld: een intern portaal voor de eigen medewerkers en een extern portaal voor de communicatie met en tussen de vitale bedrijven.

De kracht van teamwerk

En daar komt Jonas in het spel! Jonas, die aanvankelijk het project opzette en begon in team X 1, werkt nu in team X 2, dat zich richt op het externe portaal. "De samenwerking is superfijn en ik zit goed op mijn plek. We zitten echt in een team waarin iedereen doet waar ze goed in zijn", zegt Jonas. Deze twee teams werken nauw met elkaar samen. Zo hebben ze een “community of practice” waar ze eens in de twee weken samenkomen om te reflecteren op de voortgang, nieuwe technieken bespreken en ander overleg voeren, zodat alle neuzen dezelfde kant op blijven staan met betrekking tot de frontend.

Coderen en beveiligen

Deze portalen zijn niet alleen bedoeld om de communicatie te vergemakkelijken maar ook om een gestructureerde en veilige omgeving te bieden waarin informatie gedeeld kan worden. Dit is van cruciaal belang in een tijd waarin cyberdreigingen steeds geavanceerder worden. Daarnaast werken Jonas en zijn teamgenoten aan een gedeelde bibliotheek, een strategische zet om de ontwikkelingsefficiëntie te verhogen en de consistentie tussen de verschillende platformen te waarborgen.

Jonas' betrokkenheid bij dit project brengt unieke uitdagingen met zich mee, vooral op het gebied van veiligheid. "Een van de grootste uitdagingen tijdens dit project is het waarborgen van de veiligheid", vertelt Jonas. Gezien de gevoeligheid van de informatie en de hoge eisen die gesteld worden aan de beveiliging binnen overheidsorganen. Zijn rol vereiste een grondige screening, een proces dat zowel intens als onthullend was.

Zeer goede, proactieve developer. Jonas heeft laatst een grote refactor-slag gemaakt zodat we de laatste techniek kunnen gebruiken. In relatief korte tijd heeft hij altijd kwalitatief goede code!

Jelmer Groeneveld

Full-stack developer @ Rijksoverheid

Een unieke kijk binnen het NCSC

Jonas heeft tijdens zijn tijd bij het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) een bijzondere en waardevolle ervaring beleefd. Hij werkte in een flexibele omgeving maar moest ook voldoen aan enkele van de strengste veiligheidsmaatregelen die er zijn. "Het was gaaf om te zien hoe goed de beveiliging in Nederland is geregeld. Echt indrukwekkend".

Capi's in charge

Jonas
van Ineveld

Jonas van Ineveld

JavaScript developer

Benieuwd naar meer? check ook deze cases